{{ attrs.name || 'ناشناخته' }}

آخرین به روز رسانی

{{attrs.updated_at}}

error message
{{photo}}

این فرد را دیده‌اید؟ کمک کنید چهره‌اش را با ابزار زیر ترسیم کنیم.
Facemaker

بستن

ID: sj03980

شرح اقدامات:

{{attrs.name}}

ادامه مطلب ...

تاریخ به روز رسانی: {{attrs.updated_at}}

بستن

نام و نام خانوادگی:

 • {{ attrs.name || 'ناشناخته' }}

موقعیت فعلی:

 • {{ attrs.current_position || 'ناشناخته' }}

تاریخ تولد:

 • میزان دقت: {{profile_birthdate.certainty_label}}

  حداقل: {{profile_birthdate.date_min}}

  حداکثر: {{profile_birthdate.date_max}}

  میزان دقت: {{profile_birthdate.certainty_label || "ناشناخته"}}

  {{profile_birthdate.date_min}}

تاریخ بارگیری...
تمامی تاریخ ها در سه سطح دقیق، تقریبا دقیق، و تخمینی در دادگستر ثبت شده‌اند. میزان دقت "دقیق" تاریخ به معنی این است که روز، ماه و سال تاریخ راستی آزمایی و دقت آن بر اساس اطلاعات موجود ذکر شده است. میزان دقت "تقریبا دقیق" به منظور این است که حد اقل یک قسمت از تاریخ مشخص نیست، به طور مثال ماه و سال دقیق است ولی اطلاعاتی از روز تولد در دسترس نیست. تاریخ های "تخمینی" زمانی استفاده می شود که هیچ اطلاعاتی راستی آزمایی شده ای در مورد تاریخ در دسترس نیست و محققان ما از برنامه ها و تکنیک‌های تخمین زدن تاریخ استفاده کرده‌اند تا حدود احتمالی تاریخ تولد فرد را تعیین ‎‌کنند.
بستن

محل تولد:

 • آدرس خیابان: {{profile_birthplace.street_address || "ناشناخته"}}

  شهر: {{profile_birthplace.city || "ناشناخته"}}

  استان: {{profile_birthplace.province || "ناشناخته"}}

  کشور: {{profile_birthplace.country || "ناشناخته"}}

اطلاعات اولیه

اسامی قبلی:

 • {{ attrs.previous_names || 'ناشناخته' }}

نام مستعار:

 • {{ attrs.nicknames || 'ناشناخته' }}

املای دیگر نام ها:

 • {{ attrs.other_spelling_of_names|| 'ناشناخته' }}

وضعیت تاهل:

 • {{ attrs.marital_status || 'ناشناخته' }}

نام همسر:

 • {{ attrs.spouse_names || 'ناشناخته' }}

نام فرزندان:

 • {{ attrs.children_names || 'ناشناخته' }}
اطلاعات فیزیکی

قد

 • ({{ attrs.height_cm || 'ناشناخته' }}) سانتی متر تقریبی تقریبی
 • ({{ attrs.height_cm || 'ناشناخته' }}) سانتی متر تقریبی
 • ({{ unit_current_imperial || 'ناشناخته' }}) اینچ پا تقریبی
 • ({{ unit_current_imperial || 'ناشناخته' }}) اینچ پا

وزن

 • ({{ attrs.weight_kg || 'ناشناخته' }}) کیلوگرم تقریبی تقریبی
 • ({{ attrs.weight_kg || 'ناشناخته' }}) کیلوگرم تقریبی
 • ({{ unit_w_lbs || 'ناشناخته' }}) پوند تقریبی
 • ({{ unit_w_lbs || 'ناشناخته' }}) پوند

رنگ چشم:

 • {{ attrs.eye_color || 'ناشناخته' }}

رنگ مو:

 • {{ attrs.hair_color || 'ناشناخته' }}

شناسه فیزیکی منحصر به فرد:

 • {{ attrs.unique_physical_identifier || 'ناشناخته' }}
تاریخچه کار

وابستگی:

موقعیت فعلی:

شهر اشتغال:

سابقه کاری:

اقامت و مسافرت

محل اقامت فعلی:

 • آدرس خیابان: {{profile_resident.street_address || "ناشناخته"}}

  شهر: {{profile_resident.city || "ناشناخته"}}

  استان: {{profile_resident.province || "ناشناخته"}}

  کشور: {{profile_resident.country || "ناشناخته"}}

اقامت مضاعف:

 • {{ attrs.additional_residency || 'ناشناخته' }}

تابعیت مضاعف:

 • {{ attrs.additional_citizenship || 'ناشناخته' }}

تاریخ آخرین سفر خارجی:

 • آدرس خیابان: {{profile_last.street_address || "ناشناخته"}}

  شهر: {{profile_last.city || "ناشناخته"}}

  استان: {{profile_last.province || "ناشناخته"}}

  کشور: {{profile_last.country || "ناشناخته"}}

آخرین سفر خارج از ایران تاریخ:

 • یقین - اطمینان - قطعیت: {{profile_last_date.certainty_label}}

  حداقل: {{profile_last_date.date_min}}

  حداکثر: {{profile_last_date.date_max}}

  میزان دقت: {{profile_last_date.certainty}}

  {{profile_last_date.date_min}}

تحصیلات

درجه:

 • {{ attrs.degree || 'ناشناخته' }}

موسسه تحصیلی:

رشته:

 • {{ attrs.major || 'ناشناخته' }}
تخلف و قربانیان

قربانیان فردی:

قربانیان گروهی:

 • هیچ قربانی گروهی

قربانیان گروهی:

انواع تخلف:

بررسی حقوقی

برای باز کردن بررسی قانونی اینجا را کلیک کنید
بستن
منابع و گزارشات

گزارش ها:

اسناد
 • بدون سند
برچسب ها

دسترسی به شبکه پایگاه داده امکان پذیر نیست. بعدا دوباره تلاش کنید.

Individual Violator

ID: sj03980

Last updated

{{attrs.updated_at}}

نام و نام خانوادگی:

 • {{ attrs.name || 'ناشناخته' }}

موقعیت فعلی:

 • {{ attrs.current_position || 'ناشناخته' }}

تاریخ تولد:

 • یقین - اطمینان - قطعیت: {{profile_birthdate.certainty_label}}

  حداقل: {{profile_birthdate.date_min}}

  حداکثر: {{profile_birthdate.date_max}}

  Certainty: {{profile_birthdate.certainty || "ناشناخته"}}

  {{profile_birthdate.date_min}}

محل تولد:

 • آدرس خیابان: {{profile_birthplace.street_address || "ناشناخته"}}

  شهر: {{profile_birthplace.city || "ناشناخته"}}

  استان: {{profile_birthplace.province || "ناشناخته"}}

  کشور: {{profile_birthplace.country || "ناشناخته"}}

اطلاعات اولیه

اسامی قبلی:

 • {{ attrs.previous_names || 'ناشناخته' }}

نام مستعار:

 • {{ attrs.nicknames || 'ناشناخته' }}

املای دیگر نام ها:

 • {{ attrs.other_spelling_of_names|| 'ناشناخته' }}

وضعیت تاهل:

 • {{ attrs.marital_status || 'ناشناخته' }}

نام همسر:

 • {{ attrs.spouse_names || 'ناشناخته' }}

نام فرزندان:

 • {{ attrs.children_names || 'ناشناخته' }}
اطلاعات فیزیکی

قد

 • ({{ attrs.height_cm || 'ناشناخته' }}) سانتی متر تقریبی
 • ({{ attrs.height_cm || 'ناشناخته' }}) سانتی متر

وزن

 • ({{ attrs.weight_kg || 'ناشناخته' }}) کیلوگرم تقریبی
 • ({{ attrs.weight_kg || 'ناشناخته' }}) کیلوگرم

رنگ چشم:

 • {{ attrs.eye_color || 'ناشناخته' }}

رنگ مو:

 • {{ attrs.hair_color || 'ناشناخته' }}

شناسه فیزیکی منحصر به فرد:

 • {{ attrs.unique_physical_identifier || 'ناشناخته' }}
تاریخچه کار

وابستگی:

موقعیت فعلی:

شهر اشتغال:

سابقه کاری:

اقامت و مسافرت

محل اقامت فعلی:

 • آدرس خیابان: {{profile_resident.street_address || "ناشناخته"}}

  شهر: {{profile_resident.city || "ناشناخته"}}

  استان: {{profile_resident.province || "ناشناخته"}}

  کشور: {{profile_resident.country || "ناشناخته"}}

اقامت مضاعف:

 • {{ attrs.additional_residency || 'ناشناخته' }}

تابعیت مضاعف:

 • {{ attrs.additional_citizenship || 'ناشناخته' }}

تاریخ آخرین سفر خارجی:

 • آدرس خیابان: {{profile_last.street_address || "ناشناخته"}}

  شهر: {{profile_last.city || "ناشناخته"}}

  استان: {{profile_last.province || "ناشناخته"}}

  کشور: {{profile_last.country || "ناشناخته"}}

آخرین سفر خارج از ایران تاریخ:

 • یقین - اطمینان - قطعیت: {{profile_last_date.certainty_label}}

  حداقل: {{profile_last_date.date_min}}

  حداکثر: {{profile_last_date.date_max}}

  Certainty: {{profile_last_date.certainty}}

  {{profile_last_date.date_min}}

تحصیلات

درجه:

 • {{ attrs.degree || 'ناشناخته' }}

موسسه تحصیلی:

رشته:

 • {{ attrs.major || 'ناشناخته' }}
تخلف و قربانیان

قربانیان فردی:

قربانیان گروهی:

 • هیچ قربانی گروهی

قربانیان گروهی:

انواع تخلف:

بررسی حقوقی
منابع و گزارشات

گزارش ها:

اسناد
 • بدون سند

محل تولد:

تاریخ: {{desc.date}}